02-0263478

Call Center

สาขาทั้งหมดของ O-PLUS พี่โอ๋ โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์ที่1ตัวจริงที่พิสูจน์ได้

สาขาสยามสแควร์

392/34-37 ซอยสยามสแควร์ 5 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0-2251-5275 – 79 , 0-2251-7877
แฟ็กซ์ : 0-2251-5278

สาขาชลบุรี

53/21-22 โครงการตึกน้ำสวีท  หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 038-285137 – 38 , 038-146-768

แฟ็กซ์ :  –

สาขาหาดใหญ่

28-32 ถ.จุติอุทิศ 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7422-3088 – 89
แฟ็กซ์ :  0-7422-3077