Menu

คอร์สสด

คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 คณิต+วิทย์
(โจทย์จากสนามสอบที่เคยนำมาออกข้อสอบเข้า ม.1 จริง)
(36 ชั่วโมง - 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 28 พ.ย. 63 – 27 ก.พ. 64

รายละเอียดคอร์ส

1. ตะลุยโจทย์เก็งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบจริงโรงเรียนชั้นนำปี 63 ล่าสุด
2. 
มีสอบ Test เก็งคณิตเข้าม.1 (โปรแกรมปกติ) + Test เก็งคณิตเข้าม.1 (Gifted) + Test เก็งวิทย์เข้าม.1 (โปรแกรมปกติ) + Test เก็งวิทย์เข้าม.1 (Gifted) ตามแนวข้อสอบเข้าม.1 ฉบับจริง 
3. 
มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้าม.1 จริง
4. 
ไฟล์การสอนคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
5. 
นักเรียน Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 63 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 63

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด วันเสาร์ OP0509 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 (สยาม) 36 43.30 4,200
Online OP1003 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 36 43.30 4,800
Private OP**06 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 36 43.30 4,800

* รอบสด งดเรียน 2 ครั้งวันที่ 26 ธ.ค. 63 (สอบกลางภาค) และ 2 ม.ค. 64 (ปีใหม่)

** กรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.1 เทอม 2 คณิต+วิทย์
(ตรงหลักสูตรใหม่ update ปี 2563)
(90 ชั่วโมง - 20 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันอาทิตย์ 08.10 – 12.40 วันเรียน 29 พ.ย. 63 – 28 มี.ค. 64

เนื้อหาที่เรียน  

คณิตศาสตร์  :  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  สถิติ (1)
วิทยาศาสตร์  :  ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร  การถ่ายโอนความร้อน  ลมฟ้าอากาศรอบตัวมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. สำหรับนักเรียนม.1 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าม.4
2. สำหรับนักเรียนป.6 ลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ก่อนได้ หากมีพื้นฐานระดับ ป.6 มาก่อน
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนคอร์สม.1 เทอม 2 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 63 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 63
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด วันอาทิตย์ OP0513 คอร์ส ม.1 เทอม 2 (สยาม) 90 108 9,000
Online OP1007 คอร์ส ม.1 เทอม 2 90 108 9,900
PRIVATE OP**14 คอร์ส ม.1 เทอม 2 90 108 9,900
 * รอบสด  มีนัดเรียนเพิ่ม 2 ครั้งวันที่ 7 ธ.ค. 63 (ชดเชยวันพ่อ) และ 10 ธ.ค. 63 (วันรัฐธรรมนูญ) และงดเรียน 2 ครั้งวันที่ 27 ธ.ค. 63 (สอบกลางภาค) และ 3 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
** กรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.2 เทอม 2
(ตรงหลักสูตรใหม่ update ปี 2563)
(90 ชั่วโมง - 20 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 08.10 – 12.40 วันเรียน 28 พ.ย. 63 – 27 มี.ค. 64

เนื้อหาที่เรียน  

คณิตศาสตร์  :  สถิติ (2)  ความเท่ากันทุกประการ  เส้นขนาน  การให้เหตุผลทางเรขาคณิต  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง                
วิทยาศาสตร์  :  งาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน การแยกสารและการนำไปใช้ 
โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ดินและน้ำ ภัยธรรมชาติบนผิวโลก แหล่งพลังงาน

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. สำหรับนักเรียนม.2 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าม.4
2. สำหรับม.1 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนคอร์สม.2 เทอม 2 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 63 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 63   
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด วันเสาร์ OP0513 คอร์ส ม.2 เทอม 2 (สยาม) 90 108 9,000
Online OP1026 คอร์ส ม.2 เทอม 2 90 108 9,900
PRIVATE OP**24 คอร์ส ม.2 เทอม 2 90 108 9,900
 * รอบสด  มีนัดเรียนเพิ่ม 3 ครั้งวันที่ 7 ธ.ค. 63 (ชดเชยวันพ่อ), 10 ธ.ค. 63 (วันรัฐธรรมนูญ) และ 26 ก.พ. 64 (วันมาฆบูชา) และงดเรียน 2 ครั้งวันที่ 26 ธ.ค. 63 (สอบกลางภาค) และ 2 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2564-2565 คณิต+วิทย์
(ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ฉบับจริง 100%)
(117 ชั่วโมง - 26 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 13.15 – 17.45 วันเรียน 23 พ.ค. 64 – 27 ก.ย. 64

* สอบติดร.ร.เตรียมอุดมฯ สายวิทย์-คณิต 514 คน ปี 63 ล่าสุด
* 6 คน จาก TOP 7 สายวิทย์-คณิตเตรียมอุดมฯ (คิดเป็น 86%)  
* นักเรียนโอ-พลัส 27 คน จาก 45 คน Gifted คณิตเตรียมอุดมฯ (คิดเป็น 60%)
* นักเรียนโอ-พลัส 29 คน จาก 44 คน Gifted วิทย์เตรียมอุดมฯ (คิดเป็น 66%)

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. สำหรับนักเรียนม.3 หรือนักเรียนม.2 เรียนล่วงหน้าเพื่อไปใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
2. เน้นการสรุปเนื้อหาที่ออกสอบ (ถึงระดับ ม.4 และ ม.5, ม.6 บางส่วน) ครบถ้วนทุกประเด็น  และตะลุยคลังข้อสอบเก่า 19 ปีล่าสุดฉบับไม่เปิดเผยด้วยเทคนิคการทำโจทย์ O-plus Tips ที่รวดเร็วและทันเวลา
3. มีสอบ Pre-Test ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ คณิต+วิทย์ ฉบับจริง
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์สม.3 เทอม 1, ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้น  เพื่อให้มีความรู้ระดับม.ต้นครบถ้วนก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอบ  โดยสามารถลงคอร์สม.3 เทอม 1 และม.3 เทอม 2 ให้จบในช่วงปิดเทอมพ.ย. 63 ก่อนหรือลงคอร์สม.3 เทอม 2 ตอนเปิดเทอมสองธ.ค. 63 ควบคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ พร้อมกันได้
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด เสาร์ OP0577 คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ 117 140.30 10,900
Online OP1038 คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ 117 140.30 12,900
PRIVATE OP**75 คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ 117 140.30 12,900
 * รอบสด และรอบถ่ายทอดสด  มีนัดเรียนเพิ่ม 6 ครั้งวันที่ 12 ส.ค. 64 (วันแม่)  25 ก.ย. 64 (เช้า)  27 ก.ย. 64 (เช้า+บ่าย) และ 28 ก.ย. 64 (เช้า+บ่าย)
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2564-2565 คณิต+วิทย์
(โจทย์จากสนามสอบที่นำมาออกข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯจริง+ข้อสอบโควตา+Gifted วิทย์+Gifted คณิต)
(36 ชั่วโมง - 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) ปี 64 – เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 29 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64
                                              
ปี 65 – เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 31 ต.ค. 64 – 6 ก.พ. 65

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
2. มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 2563-2564 ฉบับจริง  
3. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้าเตรียมอุดมฯ จริง
4. นักเรียนควรผ่านการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าร.ร.เตรียมอุดมฯ มาแล้ว  เพราะเนื้อหาและข้อสอบปีล่าสุดหลายข้อถูกนำมาออกข้อสอบจากโจทย์ในคอร์สกวดเข้มเข้าร.ร.เตรียมอุดมฯ เช่นกัน
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด อาทิตย์ OP0580 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (สยาม) 36 43.30 เต็มแล้ว!!
ถ่ายทอด *อาทิตย์ OP0080 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (สยาม) 36 43.30 4,900
Online OP1004 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 36 43.30 4,900
PRIVATE OP**85 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (ทุกสาขา) 36 43.30 4,900
สด อาทิตย์ OP0071 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 36 43.30 4,400
PRIVATE OP0072 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 36 43.30 4,400
 * รอบสดปี 65  งดเรียน 3 ครั้งวันที่ 21 พ.ย. 64 (สอบมหิดลฯ) 19 ธ.ค. 64 (ติวมหิดลฯ รอบสอง) และ 2 ม.ค. 65 (ปีใหม่)
    รอบสดปี 64  งดเรียน 2 ครั้งวันที่ 27 ธ.ค. 63 (ติวมหิดลฯ รอบสอง) และ 3 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์รอบสอง คณิต+วิทย์
(เพื่อสอบรอบสอง 16 ม.ค. 64)
(18 ชั่วโมง 30 นาที - เรียน 2 วัน วันละ 9 ชั่วโมง 15 นาที)

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนวันเสาร์+อาทิตย์ 08.30 – 18.30 น. วันเรียน 26 ธ.ค. 63 – 27 ธ.ค. 63

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. คอร์สนี้จะไม่มีการสอนเนื้อหา โดยในส่วนเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนสามารถเรียนได้จากคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64
2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 45 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
3. นักเรียนคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 63
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (นร.เก่า) OP0571 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์รอบสอง 18.30 22.30 2,500
สด (นร.ใหม่) OP0572 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์รอบสอง 18.30 22.30 3,500
Online OP1032 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์รอบสอง 18.30 22.30 4,000
PRIVATE OP**39 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์รอบสอง 18.30 22.30 4,000
[01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ชลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]
สถิติสอบผ่านรอบสอง จากนักเรียนสาขาสยามและสาขาหาดใหญ่ปี 63 ล่าสุด
แสงทองวิทยา สอบติด 12 คน จากทั้งหมด 12 คน (คิดเป็น 100%)

ภูเก็ตวิยาลัย สอบติด 7 คน จากทั้งหมด 9 คน (คิดเป็น 78%)
ธิดานุเคราะห์ สอบติด 6 คน จากทั้งหมด 8 คน (คิดเป็น 75%)
สาธิตฯ ปทุมวัน สอบติด 27 คน จากทั้งหมด 37 คน (คิดเป็น 73%)
หาดใหญ่วิทยาลัย สอบติด 4 คน จากทั้งหมด 6 คน (คิดเป็น 67%)

คอร์สสอวน. พาร์ท 1
(คณิตโอลิมปิกระดับชาติพิชิต สอวน. สพฐ. IJSO สมาคมฯ)
(45 ชั่วโมง - เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหาที่เรียน  :  สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรค่ายฝึกอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก 
                          Part Algebra  (พหุนาม + สมการพหุนาม)
                          Part Inequality  (อสมการ)
                          Part Geometry  (เรขาคณิต + ตรีโกณมิติ)

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. คอร์สนี้สำหรับนักเรียนม.1 – ม.4 ที่มีความรู้ในคณิตศาสตร์ระดับดีมาก เป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อเข้ารอบถึงระดับโอลิมปิกโดยเฉพาะ สอนทฤษฎีเชิงลึก และเน้นปฏิบัติในการทำโจทย์แข่งขันจริง  นักเรียนควรผ่านคอร์สม.1 – ม.3 และคอร์ส Advance ตรีโกณม.ต้นเพื่อสร้างพื้นฐานที่แน่นมาก่อน
2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
3. นักเรียนคอร์สสอวน. พาร์ท 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 63 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 63
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด OP0586 คอร์สสอวน. พาร์ท 1 45 54 4,500
Online OP1035 คอร์สสอวน. พาร์ท 1 45 54 5,400
PRIVATE OP**88 คอร์สสอวน. พาร์ท 1 45 54 5,400
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก (หลักสูตรใหม่ สสวท.)
คอร์ส ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ)
(15 ชั่วโมง - เรียน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

เนื้อหาที่เรียน  : คณิตศาสตร์ :  หลักการนับเบื้องต้น (คณิตหลัก)  ความน่าจะเป็น (คณิตหลัก) 

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. สำหรับนักเรียนม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
2. สำหรับนักเรียนม.3 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด OP0549 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก (ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก ตอ.) 15 18 1,500
Online OP1021 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก (ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก ตอ.) 15 18 1,800
PRIVATE OP**48 ม.4 เทอม 2 คณิตหลัก (ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก ตอ.) 15 18 1,800
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส RESCUE (เพื่อยื่น TCAS 64 ได้ทุกรอบ)
ตะลุยโจทย์เก็งคณิตพิชิต PAT1 + คณิต 1 วิชาสามัญ + สอบโควตา + สอบทุนฯ (60 ชั่วโมง - เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง)

พิเศษด้วย O-Plus Magic Guess !!!  เทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบ PAT1 และคณิต 1 วิชาสามัญให้ง่ายดาย เป็นคอร์สที่รุ่นพี่โอ-พลัสที่ 1 กสพท. เกือบทุกปีเลือกเรียน

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. มี Test ย่อยในแต่ละ Day ที่เรียนแยกตามเนื้อหาตามแนวข้อสอบจริง
2. มี Post-Test เก็งข้อสอบ PAT1 และคณิต 1 วิชาสามัญปี 64  ตามแนวข้อสอบจริง  และมีการจัดลำดับเปรียบเทียบ ทุกสาขาเหมือนสนามสอบจริง
3. นักเรียนควรผ่านคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 และ PAT1 พาร์ท 2 มาก่อน  เพราะคอร์ส RESCUE จะเน้นทำโจทย์เป็นหลัก  นักเรียนที่พื้นฐาน.ปลายไม่แน่นหรือเก็บเนื้อหาม.6 ยังไม่ครบ อาจทำให้นักเรียนเรียนตามไม่ทัน ไม่เข้าใจ หรือหมดกำลังใจ และทำโจทย์ได้ช้า  โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยเรียนคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 และ PAT1 พาร์ท 2 มาก่อน
4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด OP0578 คอร์ส RESCUE 60 72 4,500
Online OP1039 คอร์ส RESCUE 60 72 5,900
PRIVATE OP**68 คอร์ส RESCUE 60 72 5,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

  1. วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
  2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
  3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
  4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน