สมัครเป็นแพคถูกกว่า!! สมัครผ่านhttps://fitonline.oplus-school.com/signup เท่านั้น

คอร์ส กวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อสอบรอบแรก ปี2566 ข้อสอบฉบับจริง100% UPDATEข้อสอบถึงปี2565

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 08.15 – 13.00 น. วันที่ 28 ก.ค.65 – 24 ก.ย.65

 รายละเอียดคอร์ส

สำหรับนักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้ แนะนำให้เรียนทั้งหมดในหลัก
สูตรการสอบเข้าม.4 เพื่อจะไได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียนทั้งคู่จะช่วยให้พร้อมกว่ามีความรู้ที่แน่นกว่า
เนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับ ม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริมซึ่งกันและกันได้ แต่เนื่องจากทั้ง 2 ร.ร.มีเอกลักษณในการสอบเข้าแตกต่างกัน
ทางร.ร.จึงแยกเป็น 2 หลักสูตรออกจากกัน เพื่อจะได้เจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุด และจับหลักได้ดีกว่า
นักเรียน Online สามารถดูไฟลเรียนปี66ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 65

 
 
ประเภท รหัสคอร์ส คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด เสาร์ OP0591 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ เริ่มเรียน28พ.ค.- 24 ก.ย.65 45 54 10,900
Online OP1079 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ (สมัครผ่านเว็บ) 128 154 12,900