รอบสดอัพเดทล่าสุด!! สมัครผ่านhttps://fitonline.oplus-school.com/signup เท่านั้น

คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ เข้า ม.1 PART 1
ข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง 100%

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์-วันเสาร์ 08.15 – 12.45 น. วันเรียน 02 ต.ค.64 – 13 ต.ค.64

รายละเอียดคอร์ส

1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์และวิทยศาสตรเชิงลึกถึงระดับ ม.ต้นที่จำเป็นในการสาอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ
2. 
ฝึกประสบการณ์ด้วยข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง 100% โรงเรียนมัธยมชั้นนำอัพเดทถึงปีล่าสุด
3. 
มีสอบ Post -Test ตามแนวข้อสอบเข้าม.1 ฉบับจริง
4. 
ไฟล์การสอนคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
5. นักเรียน Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 64

เนื้อหาที่เรียน :
คณิตศาสตร์ : มุมและเส้นขนาน พื้นที่รูปเรขาคณิต พื้นที่ผิวและปริมาตร การนำเสนอข้อมูล
วิทยาศาสตร์ : ร่างการของเรา อาณาจักรสัตว์ เซลล์ อาณาจักรพืช ระบบนิเวศ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0507 คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 1 (สยาม) 45 54 5,400
Online OP1015 คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม. 1 พาร์ท 1 (สมัครผ่านเว็บ) 45 54 6,500
Private OP**03 คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 1 (สมัครผ่านเว็บ) 45 54 6,500
** หมายถึงกรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น,   03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่] สำหรับสมัครผ่านกรุงไทย

คอร์ส ติวเข้มพิชิตข้อสอบ เข้า ม.1 PART 2
ข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง 100%

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์-วันเสาร์ 08.15 – 12.45 น. วันเรียน 14 ต.ค.64 – 25 ต.ค.64

รายละเอียดคอร์ส

1. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์และวิทยศาสตรเชิงลึกถึงระดับ ม.ต้นที่จำเป็นในการสาอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ
2. 
ฝึกประสบการณ์ด้วยข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง 100% โรงเรียนมัธยมชั้นนำอัพเดทถึงปีล่าสุด
3. 
มีสอบ Post -Test ตามแนวข้อสอบเข้าม.1 ฉบับจริง
4. 
ไฟล์การสอนคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
5. นักเรียน Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64

เนื้อหาที่เรียน :
คณิตศาสตร์ : โจทย์ปัญหาสมการ ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม
วิทยาศาสตร์ : ธรณีภาค บรรยากาศ ระบบสุริยะ พลังงานและคลื่น สสารและการเปลี่ยนแปลง สารชีวโมเลกุล

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0570 คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 2 (สยาม) 45 54 5,400
Online OP1015 คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม. 1 พาร์ท 2 (สมัครผ่านเว็บ) 45 54 6,500
Private OP**03 คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 2 (ทุกสาขา) 45 54 6,500
** กรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น,  03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ เข้า ม.1
โจทย์จากสนามที่เคย นำมาออกข้อสอบเข้า ม.1 จริง!!

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์13.15 – 16.15น. วันเรียน 6 พ.ย.64 – 5 ก.พ. 65

รอบสด : งดเรียน 2 ครั้ง วันที่ 25 ธ.ค.64 (สอบกลางภาค), และ 01 ม.ค.65 (ปีใหม่)  

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. ตะลุยโจทย์เก็งคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบจริงโรงเรียนชั้นนำปี 64 ล่าสุด
2. มีสอบ Test เก็งคณิตเข้า ม.1 (โปรแกรมปรกติ) + Test เก็งคณิตเข้า ม.1 (Gifted) + Test เก็งวิทย์เข้า ม.1 (โปรแกรมปรกติ) + Test เก็งวิทย์เข้า ม.1 (Gifted) ตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง
3. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
4. ไฟล์การสอนคณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
5. นักเรียน Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 64
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด วันเสาร์ OP0529 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 (สยาม) 36 43:30 4,200
Online OP1003 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 (สมัครผ่านเว็บ) 36 43:30 4,800
PRIVATE OP**06 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 (ทุกสาขา) 36 43:30 4,800
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.1 เทอม 1
ตรงหลักสูตรใหม่ Update ปี 2564

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันอาทิตย์ 08.15 – 12.45น. วันเรียน 23 พ.ค.64 – 26 ก.ย.64

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.1 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ม.4
2. สำหรับนักเรียน ป.6 ลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ก่อนได้ หากมีพื้นฐานระดับ ป.6 มาก่อน
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์ส ม.1 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64
 
เนื้อหาที่เรียน : 
คณิตศาสตร์ : จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิมและเศษส่วน รูปทรงเลขาคณิตสาองมิติและสามมิติ
วิทยาศาสตร์ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสาตร์สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองคประกอบของสารบริสุทธิ์ เซลล์ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร การสืบพันธุ์แลการขยายพันธุ์ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสงและอาหารของพืช
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (อาทิตย์) OP0523 คอร์ส ม.1 เทอม 1 (สยาม) 99 119 8,900
Online OP1005 คอร์ส ม.1 เทอม 1 (สมัคร่ผ่านเว็บ) 99 119 9,900
PRIVATE OP**12 คอร์ส ม.1 เทอม 1 (ทุกสาขา) 99 119 9,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.2 เทอม 1
ตรงหลักสูตรใหม่ Update ปี 2564

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 08.15 – 12.45น. วันเรียน 22 พ.ค. 64 – 25 ก.ย. 64

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.2 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ม.4
2. สำหรับนักเรียน ม.1 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต + วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์ส ม.2 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 64
 
เนื้อหาที่เรียน :
คณิตศาสตร์ : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต สมบัติของเลขยกกำลังพหุนาม
วิทยาศาสตร์ : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์องค์ประกอบของสารละลาย และปัจจัยที่มีผลต่อสารละละายได้ ความเข้มข้นของสารละลาย ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา การเคลื่อนที่แรงในชีวิตประจำวัน
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (วันเสาร์) OP0527 คอร์ส ม.2 เทอม 1 (สยาม) 108 130 8,900
Online OP1024 คอร์ส ม.2 เทอม 1 (สมัครผ่านเว็บ) 108 130 9,900
PRIVATE OP**22 คอร์ส ม.2 เทอม 1 (ทุกสาขา) 108 130 9,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.3 เทอม 1
ตรงหลักสูตรใหม่ Update ปี 2564

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 08.15 – 12.45น. วันเรียน 22 มี.ค. 64 – 10 เม.ย. 64

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญควรเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ (หรือเรียนควบคู่ได้)
2. สำหรับนักเรียน ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต + วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์ส ม.2 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 64
 
เนื้อหาที่เรียน :
คณิตศาสตร์ : อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง สถิติ(3) สมการกำลังสองตัวแปรเดียว กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ความคล้าย
วิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คลื่น แสง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (ทุกวัน) OP0531 คอร์ส ม.3 เทอม 1 (สยาม) 90 108 8,900
ถ่ายทอดสด (ทกวัน) OP0031 คอร์ส ม.3 เทอม 1 (สยาม) 90 108 8,900
Online OP1002 คอร์ส ม.3 เทอม 1 (สมัครผ่านเว็บ) 90 108 9,900
PRIVATE OP**32 คอร์ส ม.3 เทอม 1 (ทุกสาขา) 90 108 9,900
[01 ขอนแก่น,  03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ชลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.3 เทอม 2
ตรงหลักสูตรใหม่ Update ปี 2564

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 08.15 – 12.45น. วันเรียน 19 เม.ย.64 – 11 พ.ค.64

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญควรเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ (หรือเรียนควบคู่ได้)
2. สำหรับนักเรียน ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต + วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์ส ม.3 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 64
 
เนื้อหาที่เรียน :
คณิตศาสตร์ : พีระมิดกรวยและทรงกลม วงกลม ความน่าจะเป็น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วิทยาศาสตร์ : ปฏิกิริยาเคมี วัสดุในชีวิตประจำวัน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ประบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวิภาพ
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด/ถ่ายถอดสด (จ.- ส.) OP0515/OP0015 คอร์ส ม.3 เทอม 2 (สยาม) 90 108 8,900
Online OP1027 คอร์ส ม.3 เทอม 2 (สมัครผ่านเว็บ) 90 108 9,900
PRIVATE OP**34 คอร์ส ม.3 เทอม 2 (ทุกสาขา) 90 108 9,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น,  03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น
สอบ ม.3 เทอม 2 + เตรียมอุดมฯ + มหิดลฯ

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนตรีโกณม.ปลาย
2. เป็นคอร์สที่จำเป็นต้องเรียนควบคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ
3. สำหรับ ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต + วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
4. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
5. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
6. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
7. นักเรียนคอร์ส Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 64
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด/ถ่ายทอดสด (พ.- อา.) OP0519/OP0019 คอร์ส Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น (สยาม) 22:30 27 2,000
Online OP1001 คอร์ส Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น (สมัครผ่านเว็บ) 22:30 27 2,700
PRIVATE OP**38 คอร์ส Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น (ทุกสาขา) 22:30 27 2,700
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น,  03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565
เข้าสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ฉบับจริง 100%

 รายละเอียดคอร์ส
 
1. สำหรับนักเรียน ม.3 หรือนักเรียน ม.2 เรียนล่วงหน้าเพื่อไปใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
2. เน้นการสรุปเนื้อหาที่ออกสอบ (ถึงระดับ ม.4 และ ม.5, ม.6 บางส่วน) ครบถ้วนทุกประเด็น และตะลุยคลังข้อสอบเก่า 20 ปีล่าสุดฉบับไม่เปิดเผยด้วยเทคนิคการทำโจทย์ O-plus Tips ที่รวดเร็วและทันเวลา
3. มีสอบ Pre – Test  ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ คณิต+วิทย์ ฉบับจริง
4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T – score เหมอืนสนามสอบจริง
5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
6. นักเรียนจำเป็ฯต้องผ่านคอร์ส ม.3 เทอม 1 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น เพื่อให้มีความรู้ระดับม.ต้นครบถ้วนก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอบโดยสามารถลงคอร์ส ม.3 เทอม 1 และ ม.3 เทอม 2 ให้จบในช่วงปิดเทอม ต.ค. 64 ก่อนหรือลงคอร์ส ม.3 เทอม 2 ตอนเปิดเทอมสอง พ.ย. 64 ควยคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ พร้อมกันได้
7. นักเรียนคอร์ กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 64
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด/ถ่ายทอดสด (อา.) OP0577/OP0077 คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (สยาม) 117 140:30 10,900
Online OP1038 คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (สมัครผ่านเว็บ) 117 140:30 12,900
PRIVATE OP**75 คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (ทุกสาขา) 117 140:30 12,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น,  03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ
เข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565

โจทย์จากสนามสอบที่นำมาออกข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯจริง +
ข้อสอบโควตา + Gifted วิทย์ + Gifted คณิต

รอบสด : งดเรียน 3 ครั้ง วันที่ 21 พ.ย.64 (สอบมหิดลฯ), 19 ธ.ค.64 (ติวมหิดลฯ รอบสอง) และ 2 ม.ค.65 (ปีใหม่)

 รายละเอียดคอร์ส

1. ไฟล์การสสอน ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
2. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้าเตรียมอุดมฯ จริง
3. นักเรียนควรผ่านการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ มาแล้ว เพราะเนื้นหาและข้อสอบปีล่าสุดหลายข้อถูกนำมาออกข้อสอบจากโจทย์ในคอร์สกวดเข้มเข้า ร.ร.เตรียมอุดมฯ เช่นกัน
4. นักเรียนคอร์ส ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2564 – 2565 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (อาทิตย์) OP0071 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ เข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (สยาม) 36 43:30 4,400
ถ่ายทอดสด (อา.) OP0072 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ เข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (สยาม) 36 43:30 4,400
Online OP1004 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ เข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (สมัครเว็บ) 36 43:30 4,900
PRIVATE OP**85 คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ เข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565 (ทุกสาขา) 36 43:30 9,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น,  03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อ
เข้าเตรียมอุดมฯ ปี 2565

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ 13.15 – 17.45น. วันเรียน 22 พ.ค.64 – ก.ย.64

รอบสดและถ่ายทอดสด : งดเรียน 1 ครั้ง วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64

 รายละเอียดคอร์ส

1.สรุปเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดและตะลุยข้อสอบเก่า 18 ปี update ถึงปี 64 ล่าสุด ฉบับจริง 100%
+Test ข้อสอบเก็งเข้าร.ร.มหิดลฯปี 64 ล่าสุดตามแนวข้อสอบจริง
2. นักเรียนควรลงเรียนล่วงหน้าคอร์ส ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้นควบคู่กับคอร์สนี้ให้จบพร้อมกัน
เพื่อเตรียมตัวใช้สอบรอบแรกวันที่ พ.ย. 64 ได้ทัน
3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได
4. มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบเข้ามหิดลฯ 64
ฉบับจริง และมีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
5. นักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.กำเนิดวิทย์ รร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้ ถ้าเวลาสะดวก
แนะนำให้เรียนได้ทั้งหมดในหลักสูตรการสอบเข้า ม.4 เพื่อจะได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียน
ทั้งคู่จะช่วยให้นักเรียนพร้อมมากกว่า มีความรู้ที่แน่นกว่าเนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริม
ซึ่งกันและกันได้ แต่ด้วยทั้ง 3 ร.ร. มีเอกลักษณ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกัน ทาง ร.ร. จึงแยกเป็น 3 หลักสูตร
ออกจากกัน เพื่อจะเรียนได้อย่างเจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุดและจับหลักได้ดีกว่า
6. นักเรียนคอร์ส กวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2564 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64
ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 64
 
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (เสาร์) OP0591 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2565 (สยาม) 108 130 10,900
ถ่ายทอดสด (ส.) OP0091 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2565 (สยาม) 108 130 10,900
Online OP1006 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2565 (สมัครผ่านเว็บ) 108 130 12,900
PRIVATE OP**93 คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2565 (ทุกสาขา) 108 130 12,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2565 (รอบแรก + รอบสอง)
Seen +Unseen + พิสูจน์ +Lab ครบทุก Part
เพื่อสอบรอบแรก ต.ค.64 + รอบสอง ม.ค.65

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันเสาร์ – วันพุธ 08.15 – 18.15น. วันเรียน 24, 26-28 ก.ค.64

 รายละเอียดคอร์ส

1.สรุปเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดและตะลุยข้อสอบเก่าครบทุก พ.ศ. Update ถึงปี 64 ล่าสุด ฉบับจริง 100%
+Test ข้อสอบเก็งเข้าร.ร.มหิดลฯปี 64 ล่าสุดตามแนวข้อสอบจริง
2. คอร์สนี้จะไม่มีการสอนเนื้อหา โดยในส่วนเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนสามารถเรียนได้จากคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64
3. นักเรียนควรลงเรียนล่วงหน้าคอร์ส ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้นควบคู่กับคอร์สนี้ให้จบพร้อมกัน
เพื่อเตรียมตัวใช้สอบรอบแรกวันที่ ต.ค. 64 ได้ทัน
4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
5. นักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.กำเนิดวิทย์ รร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้ ถ้าเวลาสะดวก
แนะนำให้เรียนได้ทั้งหมดในหลักสูตรการสอบเข้า ม.4 เพื่อจะได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียน
ทั้งคู่จะช่วยให้นักเรียนพร้อมมากกว่า มีความรู้ที่แน่นกว่าเนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริม
ซึ่งกันและกันได้ แต่ด้วยทั้ง 3 ร.ร. มีเอกลักษณ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกัน ทาง ร.ร. จึงแยกเป็น 3 หลักสูตร
ออกจากกัน เพื่อจะเรียนได้อย่างเจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุดและจับหลักได้ดีกว่า
6. นักเรียนคอร์ส กวดเข้มเข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2565 (รอบแรก + รอบสอง) Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.64
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (ส.-พ.) OP0596 คอร์สตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2565 (สยาม) 40 48 3,800
Online OP1023 คอร์สตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2565 (สมัครผ่านเว็บ) 40 48 4,800
PRIVATE OP**97 คอร์สตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2565 (ทุกสาขา) 40 48 4,800
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.4 เทอม 1
หลักสูตรใหม่ สสวท. ปี 2564

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ 13.15 – 18.30น. วันเรียน 22 มี.ค.64 – 03 เม.ย.64

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT 1 และ Rescue
2. สำหรับนักเรียน ม.3 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
3. สำหรับนักเรียน ม.ต้นที่ต้องการสอบ สอวน. รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่
ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์ส สวอน.
4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
5. นักเรียนคอร์ส ม.4 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 64
 
เนื้อหาที่เรียน :
เซต (คณิตหลัก + คณิตเสริม) ตรรกศาสตร์ (คณิตหลัก + คณิตเสริม) จำนวนจริงและพหุนาม (คณิตเสริม)
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0546 คอร์ส ม.4 เทอม 1 (สยาม) 60 72 4,800
Online OP1012 คอร์ส ม.4 เทอม 1 (สมัครผ่านเว็บ) 60 72 5,900
PRIVATE OP**42 คอร์ส ม.4 เทอม 1 (ทุกสาขา) 60 72 5,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.4 เทอม 1
หลักสูตรเตรียมอุดมฯ

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ 13.15 – 18.30น. วันเรียน 22 มี.ค.64 – 07 เม.ย.64 

รอบสด : มีพัก 15 นาที ตอน 15.45 – 16.00น.

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT 1 และ Rescue
2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 
เนื้อหาที่เรียน :
เซต (คณิตหลัก + คณิตเสริม) ตรรกศาสตร์ (คณิตหลัก + คณิตเสริม) จำนวนจริงและพหุนาม (คณิตเสริม) เมทริกซ์ (คณิตเสริม)
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0046 คอร์ส ม.4 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ (สยาม) 75 90 5,900
Online OP1053 คอร์ส ม.4 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ (สมัครผ่านเว็บ) 75 90 7,500
PRIVATE OP**58 คอร์ส ม.4 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ (ทุกสาขา) 75 90 7,500
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.5 เทอม 1
หลักสูตรใหม่ สสวท. ปี2564

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ 13.15 – 18.30น. วันเรียน 05 เม.ย.64 – 24 เม.ย.64

รอบสด : งดเรียนวันที่ 12 – 17 เม.ย.64 (สงกานต์) : มีพัก 15 นาที ตอน 15.45 – 16.00น.

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.5 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT 1 และ Rescue
2. สำหรับนักเรียน ม.4 โปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้
3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 
เนื้อหาที่เรียน :
เมทริกซ์ (คณิตเสริม) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (คณิตเสริม) เวกเตอร์ (คณิตเสริม)
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0517 คอร์ส ม.5 เทอม 1 (สยาม) 60 72 4,800
Online OP1017 คอร์ส ม.5 เทอม 1 (สมัครผ่านเว็บ) 60 72 5,900
PRIVATE OP**52 คอร์ส ม.5 เทอม 1 (ทุกสาขา) 60 72 5,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.5 เทอม 1
หลักสูตรเตรียมอุดมฯ

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ 13.15 – 18.30น. วันเรียน 08 เม.ย. 64 – 30 เม.ย.64 

รอบสด : งดเรียน 12-17 เม.ย.64 (สงกานต์) : มีพัก 15 นาที ตอน 15.45 – 16.00น.

 รายละเอียดคอร์ส

1. สำหรับนักเรียน ม.5 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT 1 และ Rescue
2. สำหรับนักเรียน ม.3 โปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้
และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
3. สำหรับนักเรียน ม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อน
เรียนคอร์ส สวอน.
4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
เนื้อหาที่เรียน :
เซต (คณิตหลัก + คณิตเสริม) ตรรกศาสตร์ (คณิตหลัก + คณิตเสริม) จำนวนจริงและพหุนาม (คณิตเสริม) เมทริกซ์ (คณิตเสริม)08 เม
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0518 คอร์ส ม.5 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ (สยาม) 70 84 5,600
Online OP1052 คอร์ส ม.5 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ (สมัครผ่านเว็บ) 70 84 6,900
PRIVATE OP**59 คอร์ส ม.5 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ (ทุกสาขา) 70 84 6,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส Rescue เพื่อยื่น Tcas 65 ได้ทุกรอบ
ตะลุยโจทย์เก็งพิชิต PAT 1 + คณิต 1 วิชาสามัญ สอบโควตา + สอบทุนฯ

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ 13.15 – 18.30น. วันเรียน 08 เม.ย. 64 – 30 เม.ย.64 

พิเศษด้วย : O-Plus Magic Guess !!! เทคนิคพิเศษในการทำข้อสอบ PAT 1 และคณิต 1 วิชาสามัญให้ง่ายดายเป็นคอร์สที่รุ่นพี่โอ-พลัสที่ 1 กสพท. เกือบทุกปีเลือกเรียน

 รายละเอียดคอร์ส

1. มี Test ย่อยในแต่ละ Day ที่เรียนแยกตามเนื้อหาตามแนวข้อสอบจริง
2. มี Post-Test เก็งข้อสอบ PAT1 และคณิต 1 วิชาสามัญปี 65 ตามแนวข้อสอบจริง และมีการจัดลำดับ
เปรียบเทียบ ทุกสาขาเหมือนสนามสอบจริง
3. นักเรียนควรผ่านคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 และ PAT1 พาร์ท 2 มาก่อน เพราะคอร์ส RESCUE จะเน้นทำโจทย์เป็นหลัก
นักเรียนที่พื้นฐาน ม.ปลายไม่แน่นหรือเก็บเนื้อหา ม.6 ยังไม่ครบ อาจทำให้นักเรียนเรียนตามไม่ทัน ไม่เข้าใจ หรือ
หมดกำลังใจ และทำโจทย์ได้ช้า โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่เคยเรียนคอร์ส PAT1 พาร์ท 1 และ PAT1 พาร์ท 2 มาก่อน
4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
รอบสด (จ.-ส.) OP0578 คอร์ส Rescue (สยาม) 60 72 4,500
Online OP1039 คอร์ส Rescue (สมัครผ่านเว็บ) 60 72 5,900
PRIVATE OP**68 คอร์ส Rescue (ทุกสาขา) 60 72 5,900
* กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

  1. วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
  2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
  3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
  4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน