Menu

Advance ตรีโกณมิติ

สำหรับนักเรียน ม.2 – ม.3 (ที่เคยเรียนเรื่องบททฤษฎีบทพีทาโกรัส) ใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และสอบเข้า ม.4

  • เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้สำหรับนักเรียน ม.5 เทอม 1 ใช้สอบคณิตเสริมที่โรงเรียน
  • สำหรับนักเรียน ม.6 ที่เตรียมตัวสอบคณิต O-NET และคณิต 2 วิชาสามัญ
  • มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบตรีโกณมิติตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมฯ + มหิดลฯ 63 ฉบับจริง

Advance ตรีโกณมิติ (Private) ราคา 2,400 บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+