เสนอแนะ - ติชม​

"เราจะดูแลนักเรียนทุกคน เสมือนเป็นบุตรหลานของเราเอง" ทุกคำแนะนำของผู้ปกครองและน้องๆ มีความหมาย ร่วมแบ่งปันความคิดเห็น เสนอแนะ-ติชม โรงเรียนของเรามาได้ ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้เลยค่ะ