การสมัครเรียน Private

ขั้นตอน การสมัครเรียน Private

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเวบไซต์ https://fitonline.oplus-school.com/signup เพื่อสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 2

โรงเรียนไม่รับจองวัน เวลาเรียน Private ทางโทรศัพท์

  • นักเรียนใหม่ไม่เคยสมัครเรียนกับO-PLUSมาก่อนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยเฉพาะที่อยู่เพื่อใช้ในการจัดส่งหนังสือ 
  • นักเรียนปัจจุบันสามารถใช้รหัสผ่านที่มีเข้าระบบแล้วเลือกสาขาเลือกคอร์สสมัครเรียนได้เลย

ขั้นตอนที่ 3

  • เข้าเวบไซต์oplus-school เลือกหัวข้อจองPrivateเพื่อจองเวลาเรียนPrivateหรือกดที่ https://booking.oplus-school.com/ เพื่อเข้าจองเวลาเรียน
  • หรือดาวน์โหลดแอพ o-plus school แล้วlog in เพื่อเข้าจองเวลเรียนPrivate

นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องจองวัน เวลาที่จะเรียน ไว้ล่วงหน้าทีเดียวทั้งคอร์ส ให้ค่อยๆ จองเฉพาะที่ทราบวันเวลาที่สะดวกแน่แล้ว แต่ก็ไม่ควรจองกระชั้นชิดใกล้

ขั้นตอนที่ 4

ช่วงรอบเปิดจองเวลา
– ภาคเรียนที่ 1 :  วันที่ 1 มี.ค.  – 30 ก.ย.
– ภาคเรียนที่ 2 :  วันที่ 1 ต.ค.  – 28 ก.พ.

ขั้นตอนที่ 5

เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนคอร์ส เปลี่ยนผู้เรียน หรือเปลี่ยนสาขา หรือเปลี่ยนแปลงการสมัครใดๆทั้งสิ้นได้ และจะไม่คืนค่าเรียนให้ทุกกร

ขั้นตอนที่ 6

มีอายุการเรียน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่โอนค่าเรียนทางธนาคาร ไม่ใช่!วันแรกที่มาเรียน ถ้านักเรียนไม่มาใช้สิทธิ์เรียน หรือเรียนยังไม่จบ ก็จะต้องเสียจำนวนชั่วโมงที่เหลือทิ้งไป และไม่สามารถโอนไปให้คนอื่นเรียนแทนได้ หรือเอาไปใช้เรียนคอร์สอื่นแทนไม่ได้

ขั้นตอนที่ 7

ห้ามมาสายเกิน 30 นาที แต่สามารถเข้าเรียนได้ก่อนเวลาจอง 15 นาที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้สิทธิกับนักเรียนคนอื่นที่รอเรียนเข้าแทน และชั่วโมงเรียนทั้งหมด ที่จองไว้ในครั้งนั้นก็จะถูกตัดไปด้วย ยกเว้น ถ้ามาถึงแล้วยังมีเครื่องว่างอยู่ ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ แต่เวลาที่มาสายไปก็จะไม่ถูกกู้กลับคืน ดังนั้น ควรเตรียมตัวมาเรียนก่อนเวลาที่จองไว้เล็กน้อย เพื่อจะได้ไม่เข้าสาย

ขั้นตอนที่ 8

ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง เวลาที่จองได้ก่อน 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และจองได้ขั้นต่ำ 30 นาที ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขั้นตอนที่ 9

เวลาที่ถูกตัดไปแล้ว จะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้เด็ดขาด

ขั้นตอนที่ 10

ถ้าชั่วโมง Private หมด แต่อายุยังไม่หมด สามารถซื้อชั่วโมงเพิ่มได้แบบ 5 หรือ 10 ชั่วโมง แต่ต้องใช้ให้หมด ภายในระยะเวลา 1 ปีของคอร์สนั้นๆนับตั้งแต่วันโอน

ขั้นตอนที่ 11

ถ้าทำบัตร Private หาย หรือถูกโจรกรม จะไม่แจกหนังสือเรียนให้อีก เพราะการรับหนังสือจะโดยอ้างอิงตามบันทึกในบัตรนักเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถเรียนได้ตามปกติ ดังนั้น นักเรียนต้องเก็บรักษาบัตร Private ไว้ให้ดี