วันเวลาเปิดทำการ โอ-พลัส ทุกสาขา

ช่วงเปิดเทอม

  • วันอังคาร – วันศุกร์ เปิดทำการเวลา : 10.30 – 20.00 น.  [ เรียนได้ตั้งแต่ เวลา : 12.00-20.00 น. ]

  • วันเสาร์ เปิดทำการเวลา : 07.00-19.00 น.  [ เรียนได้ตั้งแต่ เวลา : 08.00-19.00 น. ]

  • วันอาทิตย์ – วันนักขัตฤกษ์ เปิดทำการเวลา : 07.00 – 18.00 น.  [ เรียนได้ตั้งแต่ เวลา : 08.00-18.00 น. ]

      *** หยุดวันจันทร์ทุกสาขา

ช่วงปิดเทอม

  • วันจันทร์- วันเสาร์ เปิดทำการเวลา : 07.00 น. – 19.00 น. [ เรียนได้เวลา : 08.00 น.- 18.30 น. ]

  • วันอาทิตย์  เปิดทำการเวลา : 08.00 น. – 17.30 น. [ เรียนได้เวลา : 08.30 น.- 17.00 น. ]