Menu

ม.4 เทอม 1 (คณิตหลัก+คณิตเสริม)

เนื้อหาที่เรียน : เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม

  • สำหรับนักเรียน ม.4 เรียนเพื่อใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนคอร์ส PAT 1 และ Rescue
  • สำหรับนักเรียน ม.3 ทุกโปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้เป็นการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบมหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และเตรียมอุดมฯ
  • สำหรับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการสอบ สอวน. รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเรียนคอร์ส สอวน.

ม.4 เทอม 1 (คณิตหลัก+คณิตเสริม) [Private] ราคา 4,800 บาท

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+