คอร์ส ม.5 - ม.6

 • สำหรับนักเรียน ม.5 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ RESCUE
 • สำหรับนักเรียน ม.4 โปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้
 • สำหรับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการสอบ สอวน. รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเรียนคอร์ส สอวน.

คอร์ส ม.5 เทอม 1 คณิตเสริม (หลักสูตรใหม่สสวท. ปี 2564)

เนื้อหาที่เรียน  คณิตศาสตร์ :  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (คณิตเสริม)  เมทริกซ์ (คณิตเสริม)  เวกเตอร์ในสามมิติ (คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1017 คอร์ส ม.5 เทอม 1 คณิตเสริม (หลักสูตรใหม่สสวท.) 60 72 5,900
PRIVATE OP**52 คอร์ส ม.5 เทอม 1 คณิตเสริม (หลักสูตรใหม่สสวท.)(ทุกสาขา) 60 72 5,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1.  สำหรับนักเรียนม.5 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.4 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ 
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.5 เทอม 1 คณิตหลัก+คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ 25 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน  คณิตศาสตร์ :  ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  เวกเตอร์ในสามมิติ (คณิตหลัก+คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1052 ม.5 เทอม 1 คณิตหลัก+คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) 62.30 75 6,200
PRIVATE OP**59 ม.5 เทอม 1 คณิตหลัก+คณิตเสริม (หลักสูตรเตรียมอุดมฯ) (ทุกสาขา) 62:30 75 6,200
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.5 หลักสูตรเตรียมอุดมฯ เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.3 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และกำเนิดวิทย์
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.5 เทอม 2 คณิตเสริมหลักสูตรใหม่ สสวท. (คอร์ส ม.6 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ

เนื้อหาที่เรียน คณิตศาสตร์ :  จำนวนเชิงซ้อน (คณิตเสริม)  ทฤษฎีกราฟ (บทเสริม)  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ (คณิตเสริม) ความน่าจะเป็น (คณิตเสริม)  ทฤษฎีบททวินาม (คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1030 คอร์ส ม.5 เทอม 2 คณิตเสริม (คอร์ส ม.6 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ) 47.30 57 4,800
PRIVATE OP**55 คอร์ส ม.5 เทอม 2 คณิตเสริม (คอร์ส ม.6 เทอม 1 เตรียมอุดมฯ) (ทุกสาขา) 47.30 57 4,800
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.5 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.4 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ 
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์สลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์ (ม.5 เทอม 2 คณิตหลัก หลักสูตรใหม่ สสวท.+เตรียมอุดมฯ: 15 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน คณิตศาสตร์ :  ลำดับและอนุกรมจำกัด (คณิตหลัก+คณิตเสริม)  ลิมิตของลำดับและอนุกรมอนันต์ (คณิตเสริม) ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน (คณิตหลัก+คณิตเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1019 ลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์ 37.30 45 3,700
PRIVATE OP**51 ลำดับอนุกรมภาคสมบูรณ์ (ทุกสาขา) 37.30 45 3,700
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.5 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.4 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ 
 3. สำหรับนักเรียนม.ต้นที่ต้องการสอบสอวน.รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนเรียนคอร์สสวอน.
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์สสถิติภาคสมบูรณ์ (ม.6 เทอม 1 คณิตหลัก + ม.6 เทอม 2 คณิตเสริม หลักสูตรใหม่ สสวท.: 14 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน คณิตศาสตร์ :  ระเบียบวิธีการทางสถิติ  การหาค่ากลางและตำแหน่งของข้อมูล  การวัดการกระจายของข้อมูล ความเบ้  ค่ามาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ  การวิเคราะห์ความถดถอยของข้อมูล (บทเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1040 สถิติภาคสมบูรณ์ 35 42 3,500
PRIVATE OP**57 สถิติภาคสมบูรณ์ (ทุกสาขา) 35 42 3,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.6 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.5 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์สแคลคูลัสภาคสมบูรณ์ (ม.6 เทอม 2 คณิตเสริม หลักสูตรใหม่ สสวท. + ม.5 เทอม 2 เตรียมอุดมฯ: 15 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน คณิตศาสตร์ :  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  การอินทิเกรต  กำหนดการเชิงเส้น (บทเสริม)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1010 แคลคูลัสภาคสมบูรณ์ 37.30 45 3,700
PRIVATE OP**60 แคลคูลัสภาคสมบูรณ์ (ทุกสาขา) 37:30 45 3,700
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.5 หรือม.6 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ Rescue
 2. สำหรับนักเรียนม.4 โปรแกรม Gifted คณิต  สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ 
 3. สำหรับนักเรียนม.ปลายเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนฟิสิกส์ม.ปลาย
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้