คอร์ส ม.5 - ม.6 พื้นฐานแน่นพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  • สำหรับนักเรียน ม.5 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส  RESCUE และ Applied Knowledge
  • สำหรับนักเรียน ม.4 โปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้
  • สำหรับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการสอบ สอวน. รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเรียนคอร์ส สอวน.