คอร์ส ม.4 ปรับพื้นฐานเพิ่มเกรด ทั้งหลักสูตร สสวท.และเตรียมอุดม

  • สำหรับนักเรียน ม.4 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์ส PAT1 และ RESCUE
  • สำหรับนักเรียน ม.3 โปรแกรม Gifted คณิต สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต Gifted ที่โรงเรียนได้ และเพื่อใช้ในการสอบเข้า ม.4 เพราะมีบางส่วนที่ออกข้อสอบมหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และเตรียมอุดมฯ
  • สำหรับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการสอบ สอวน. รอบคัดเลือกและในค่าย เพราะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเรียนคอร์ส สอวน.