Menu

คอร์ส ม.3 (คณิตหลัก + คณิตเสริม + วิทย์)

 • สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรเรียนก่อนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ (หรือเรียนควบคู่ได้)
 • สำหรับนักเรียน ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
 • มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
 • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 • ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.3 เทอม 1 (20 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน

คณิตศาสตร์:  การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  ฟังก์ชันกำลังสอง  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ความคล้าย  พีระมิด กรวย และทรงกลม

วิทยาศาสตร์: พันธุกรรม  ความสำคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMO)  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  วงจรไฟฟ้าในบ้าน  พลังงานไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1002 ม.3 เทอม 1 90 108 9,900
PRIVATE OP**32 ม.3 เทอม 1 (ทุกสาขา) 90 108 9,900

คอร์ส ม.3 เทอม 2 (20 ครั้ง)

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว วงกลม สถิติ(3) ความน่าจะเป็น
วิทยาศาสตร์: ระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การสะสมสารพิษในโซ่อาหาร การเกิดปฏิกิริยาเคมี
                        การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ความสว่างและการมองเห็น
                        การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ทัศนูปกรณ์ การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ด้วยแรงโน้มถ่วง

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1027 ม.3 เทอม 2 90 108 9,900
PRIVATE OP**34 ม.3 เทอม 2 (ทุกสาขา) 90 108 9,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอยแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

Note: 

 1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 30 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้
 2. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและขัอสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์ส Advance ตรีโกณมิติ (6 ครั้ง)

(สอบ ม.3 เทอม 2 + ข้อสอบเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ ฉบับจริง)

 • สำหรับนักเรียนม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนตรีโกณม.ปลาย
 • เป็นคอร์สที่จำเป็นต้องเรียนควบคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ
 • สำหรับม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
 • มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบตรีโกณมิติตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ + มหิดลฯ 63 ฉบับจริง
 • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 • ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1001 Advance ตรีโกณมิติ (สยาม) 22:30 27 2,700
PRIVATE OP**38 Advance ตรีโกณมิติ (ทุกสาขา) 22:30 27 2,700
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอยแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]