คอร์ส ม.3 (คณิตหลัก + คณิตเสริม + วิทย์)

 • สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรเรียนก่อนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ (หรือเรียนควบคู่ได้)
 • สำหรับนักเรียน ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
 • มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
 • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 • ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

คอร์ส ม.3 เทอม 1

รอบสดเรียน 22 มี.ค.64 – 10 เม.ย.64 (เวลา 08.15 – 12.45น.)

เนื้อหาที่เรียน

คณิตศาสตร์:  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  สถิติ(3) สมการกำลังสองตัวแปรเดียว กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสอง ความคล้าย

วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คลื่น แสง ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (ทุกวัน) OP0531 ม.3 เทอม 1 90 108 8,900
ถ่ายทอดสด (ทกวัน) OP0031 ม.3 เทอม 1 (ทุกสาขา) 90 108 8,900
ONLINE/PRIVATE OP1002/OP**32 คอร์ส ม.3 เทอม 1 (Onlineสมัครผ่านเว็บ) 90 108 9,900

คอร์ส ม.3 เทอม 2

รอบสดเรียน 19 เม.ย.64 – 11 พ.ค.64 (เวลา 08.15 – 12.45น.)

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: พีระมิดกรวยและทรงกลม วงกลม ความน่าจะเป็น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วิทยาศาสตร์: ปฏิกิริยาเคมี วัสดุในชีวิตประจำวัน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด/ถ่ายทอดสด (จ.-ส.) OP0515/OP0015 ม.3 เทอม 2 90 108 8,900
ONLINEPRIVATE OP1027/OP**34 ม.3 เทอม 2 (Onlineสมัครผ่านเว็บ) 90 108 9,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอยแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

Note: 

 1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 30 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้
 2. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและขัอสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์ส Advance ตรีโกณมิติ

(สอบ ม.3 เทอม 2 + ข้อสอบเตรียมอุดมฯ และมหิดลฯ ฉบับจริง)

 • สำหรับนักเรียนม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนตรีโกณม.ปลาย
 • เป็นคอร์สที่จำเป็นต้องเรียนควบคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ
 • สำหรับม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
 • มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
 • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 • ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 • นักเรียนคอร์ส ADVANCE ตรีโกณมิติ ม.ต้น Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 64
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด/ถ่ายทอดสด (พ.-อา.) OP0519/OP0019 Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น 22:30 27 2,000
ONLINE/PRIVATE OP1001OP**38 Advance ตรีโกณมิติ ม.ต้น (Online สมัครผ่านเว็บ) 22:30 27 2,700
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอยแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]