คอร์ส ม.2 (คณิตหลัก + คณิตเสริม + วิทย์)

รอบสด เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 8.15 – 12.45 น. ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.64 – 25 ก.ย.64

  • สำหรับนักเรียน ม.2 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้า ม.4
  • สำหรับนักเรียน ม.1 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบ คณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
  • มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
  • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
  • ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
  • นักเรีนคอร์ส ม.2 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.64

คอร์ส ม.2 เทอม 1

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ปริซึมและทรงกระบอก การแปลงทางเรขาคณิต
                        สมบัติของเลขยกกำลัง พหุนาม
วิทยาศาสตร์: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ 
                        ความเข้มข้นของสารละลาย ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา การเคลื่อนที่ แรงในชีวิตประจำวัน

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (วันเสาร์) OP0527 ม.2 เทอม 2 (สยาม) 108 130 8,900
Online OP1024 ม.2 เทอม 2 (สมัครผ่านเว็บ) 108 130 9,900
PRIVATE OP**22 ม.2 เทอม 2 (ทุกสาขา) 108 130 9,900

คอร์ส ม.2 เทอม 2

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: สถิติ (2) ความเท่ากันทุกประการ เส้นขนาน การให้เหตุผลทางเรขาคณิต การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
วิทยาศาสตร์: งาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย พลังงานกลและกฏการอนุรักษ์พลังงาน 
                        การแยกสารและการนำไปใช้ โครงสร้างภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
                        ดินและน้ำ ก๊าซธรรมชาติบนผิวโลก แหล่งพลังงาน

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
PRIVATE OP1026 ม.2 เทอม 1 (สมัครผ่านเว็บ) 90 108 9,900
PRIVATE OP**24 ม.2 เทอม 1 90 108 9,900
** กรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]