คอร์ส ม.1 (คณิตหลัก + คณิตเสริม + วิทย์)

คอร์ส ม.1 เทอม 1

รอบสด (สาขาสยามสแควร์) เรียนทุกวันอาทิตย์ 08.15 – 12.45 วันเรียน 23 พ.ค.64 – 26 ก.ย.64

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: จำนวนเต็ม การสร้างทางเรขาคณิต เลขยกกำลัง ทศนิยมและเศษส่วน รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
วิทยาศาสตร์: ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสารบริสุทธิ์ การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ (ตารางธาตุ)
                        เซล์ การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง
                        การลำเลียงน้ำ ธาตุอาหารและอาหารของพิช

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (วันอาทิตย์) OP0523 ม.1 เทอม 1 99 119 8,900
ONLINE/PRIVATE OP1005/OP**12 ม.1 เทอม 1 99 119 9,900

คอร์ส ม.1 เทอม 2

 

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สถิติ (1)
วิทยาศาสตร์: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร การถ่ายโอนความร้อน ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
                        มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1007 ม.1 เทอม 2 90 108 9,900
PRIVATE OP**14 ม.1 เทอม 2 90 108 9,900
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]
1. สำหรับนักเรียน ม.1 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนคอร์สกวดเข็มเข้า ม.4
2. สำหรับนักเรียน ป.6 ลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 ก่อนได้ หากมีพื้นฐานระดับ ป.6 มาก่อน
3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
4. นักเรียนคอร์ส ม.1 เทอม 1 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 64 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64

Note: 

  1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้
  2. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับ
    เปรียบเทียบทุกสาขาและวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง