Menu

คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4

วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package

คอร์สม.2 เทอม 2 + คอร์สม.3 เทอม 1 + คอร์สม.3 เทอม 2 (คณิต + วิทย์) + คอร์ส Advance ตรีโกณม.ต้น

เก็บเนื้อหาม.ต้นให้ครบก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าม.4
สำหรับนักเรียนม.2 เรียนล่วงหน้าเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมฯ + มหิดลฯ + กำเนิดวิทย์ปี 65

Scientist Package COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1051 วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package​ 292.30 351 26,400
PRIVATE OP**01 วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package​ (ทุกสาขา) 292.30 351 26,400
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2564 (รอบแรก+รอบสอง) (8 ครั้ง)

คณิต+ฟิสิกส์+เคมี+ชีวะ+วิทย์กายภาพ (Seen+Unseen+Lab)
(ข้อสอบเข้า KVIS ฉบับจริง 100% Update ถึงปี 63 ล่าสุด)
(เพื่อสอบรอบแรก 28 พ.ย. 63 และรอบสอง 23-24 ม.ค. 64: 8 ครั้ง)

Scientist Package COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1023 ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 64 40 48 4,800
PRIVATE OP**97 ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 64 (ทุกสาขา) 40 48 4,800

รายละเอียดคอร์ส

 1. สรุปเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดและตะลุยข้อสอบเก่าครบทุกพ.ศ. update ถึงปี 63 ล่าสุดฉบับจริง 100%
 2. คอร์สนี้จะไม่มีการสอนเนื้อหา โดยในส่วนเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนสามารถเรียนได้จากคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64
 3. นักเรียนควรลงเรียนล่วงหน้าคอร์ส ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้นควบคู่กับคอร์สนี้ให้จบพร้อมกัน เพื่อเตรียมตัวใช้สอบรอบแรกวันที่ 28 พ.ย. 63 ได้ทัน
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 5. นักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.กำเนิดวิทย์ รร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้  ถ้าเวลาสะดวกแนะนำให้เรียนได้ทั้งหมดในหลักสูตรการสอบเข้าม.4 เพื่อจะได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียนทั้งคู่จะช่วยให้นักเรียนพร้อมมากกว่า มีความรู้ที่แน่นกว่าเนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริมซึ่งกันและกันได้  แต่ด้วยทั้ง 3 ร.ร.มีเอกลักษณ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกัน  ทางร.ร.จึงแยกเป็น 3 หลักสูตรออกจากกัน เพื่อจะเรียนได้อย่างเจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุดและจับหลักได้ดีกว่า 
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา ปี 2564-2565 (26 ครั้ง)

คณิต+วิทย์ (ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ฉบับจริง 100%)

 • สอบติดร.ร.เตรียมอุดมฯ สายวิทย์-คณิต 514 คน ปี 63 ล่าสุด
 • 6 คน จาก TOP 7 สายวิทย์-คณิตเตรียมอุดมฯ (คิดเป็น 86%)
 • นักเรียนโอ-พลัส 27 คน จาก 45 คน Gifted คณิตเตรียมอุดมฯ (คิดเป็น 60%)
 • นักเรียนโอ-พลัส 29 คน จาก 44 คน Gifted วิทย์เตรียมอุดมฯ (คิดเป็น 66%)
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด* อาทิตย์ OP0577 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 117 140.30 10,900
ถ่ายทอด *อาทิตย์ OP0077 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 117 140.30 10,900
Online OP1038 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64-65 117 140.30 12,900
PRIVATE OP**75 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64-65 (ทุกสาขา) 117 140.30 12,900

* มีนักเรียนเพิ่ม 6 ครั้ง วันที่ 12 ส.ค. 64 (วันแม่) 25 ก.ย. 64 (เช้า) 27 ก.ย. 63 (เช้า+บ่าย) และ 28 ก.ย. 64 (เช้า+บ่าย)

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.3 หรือนักเรียนม.2 เรียนล่วงหน้าเพื่อไปใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
 2. เน้นการสรุปเนื้อหาที่ออกสอบ (ถึงระดับ ม.4 และ ม.5, ม.6 บางส่วน) ครบถ้วนทุกประเด็น  และตะลุยคลังข้อสอบเก่า 19 ปีล่าสุดฉบับไม่เปิดเผยด้วยเทคนิคการทำโจทย์ O-plus Tips ที่รวดเร็วและทันเวลา
 3. มีสอบ Pre-Test ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ คณิต+วิทย์ ฉบับจริง
 4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์สม.3 เทอม 1, ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้น  เพื่อให้มีความรู้ระดับม.ต้นครบถ้วนก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอบ  โดยสามารถลงคอร์สม.3 เทอม 1 และม.3 เทอม 2 ให้จบในช่วงปิดเทอมพ.ย. 63 ก่อนหรือลงคอร์สม.3 เทอม 2 ตอนเปิดเทอมสองธ.ค. 63 ควบคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ พร้อมกันได้
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมศึกษา ปี 2564-2565 (12 ครั้ง)

คณิต+วิทย์ (โจทย์จากสนามสอบที่นำมาออกข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯจริง+ข้อสอบโควตา+Gifted วิทย์+Gifted คณิต)

รอบสด: ปี 64 – เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 29 พ.ย. 63 – 28 ก.พ. 64
              ปี 65 – เรียนทุกวันอาทิตย์ 13.15 – 16.15 น. วันเรียน 31 ต.ค. 64 – 6 ก.พ. 65

รายละเอียดคอร์ส

 1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 2. มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 2563-2564 ฉบับจริง  
 3. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้าเตรียมอุดมฯ จริง
 4. นักเรียนควรผ่านการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าร.ร.เตรียมอุดมฯ มาแล้ว  เพราะเนื้อหาและข้อสอบปีล่าสุดหลายข้อถูกนำมาออกข้อสอบจากโจทย์ในคอร์สกวดเข้มเข้าร.ร.เตรียมอุดมฯ เช่นกัน
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด อาทิตย์ OP0580 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (สยาม) 36 43:30 เต็มแล้ว!!
ถ่ายทอด *อาทิตย์ OP0080 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (สยาม) 36 43:30 4,400
Online OP1004 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 36 43:30 4,900
PRIVATE OP**85 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64 (ทุกสาขา) 36 43:30 4,900
สด อาทิตย์ OP0071 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 36 43:30 4,400
ถ่ายทอด *อาทิตย์ OP0072 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 36 43:30 4,400
 * รอบสดปี 65  งดเรียน 3 ครั้งวันที่ 21 พ.ย. 64 (สอบมหิดลฯ) 19 ธ.ค. 64 (ติวมหิดลฯ รอบสอง) และ 2 ม.ค. 65 (ปีใหม่)
    รอบสดปี 64  งดเรียน 2 ครั้งวันที่ 27 ธ.ค. 63 (ติวมหิดลฯ รอบสอง) และ 3 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2564 (26 ครั้ง)

คณิต+วิทย์ (เพื่อสอบรอบแรก 22 พ.ย. 63)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1006 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64 117 140.30 12,900
PRIVATE OP**93 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64 (ทุกสาขา) 117 140.30 12,900

รายละเอียดคอร์ส

 1. สรุปเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดและตะลุยข้อสอบเก่า 17 ปี update ถึงปี 63 ล่าสุด ฉบับจริง 100% + Test ข้อสอบเก็งเข้าร.ร.มหิดลฯปี 64 ล่าสุดตามแนวข้อสอบจริง
 2. นักเรียนควรลงเรียนล่วงหน้าคอร์ส ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้นควบคู่กับคอร์สนี้ให้จบพร้อมกัน เพื่อเตรียมตัวใช้สอบรอบแรกวันที่ 22 พ.ย. 63 ได้ทัน
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 4. มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบเข้ามหิดลฯ 63 ฉบับจริง  และมีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 5. นักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.กำเนิดวิทย์ รร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้  ถ้าเวลาสะดวกแนะนำให้เรียนได้ทั้งหมดในหลักสูตรการสอบเข้าม.4 เพื่อจะได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียนทั้งคู่จะช่วยให้นักเรียนพร้อมมากกว่า มีความรู้ที่แน่นกว่าเนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริมซึ่งกันและกันได้  แต่ด้วยทั้ง 3 ร.ร.มีเอกลักษณ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกัน  ทางร.ร.จึงแยกเป็น 3 หลักสูตรออกจากกัน เพื่อจะเรียนได้อย่างเจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุดและจับหลักได้ดีกว่า
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์รอบสอง

คณิต+วิทย์ (เพื่อสอบรอบสอง 16 ม.ค. 64)

รอบสด เรียนเสาร์+อาทิตย์ 08.30 – 18.30 น. วันเรียน 26 ธ.ค. 63 – 27 ธ.ค. 63

เรียนตรงจากโจทย์ข้อสอบรอบ 2 ฉบับจริง ครบทุก Part ทุกบท ด้วยข้อสอบรอบสองฉบับจริงกว่า 900 ข้อ หนากว่า 300 หน้า แนวใหม่ !! ด้วยคณิตแบบพิสูจน์ + เสริมเขียน LAB Science เพิ่มเติม (สงวนสิทธิรับเฉพาะนร.ที่สอบผ่านรอบแรกมหิดลฯ จุฬาภรณ์ฯ ดรุณฯ KVIS เท่านั้น)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด* เสาร์ - อาทิตย์ OP0571 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (สยาม) (น.ร.เคยเรียนคอร์สกวดเข้มมหิดลฯ) 18:30 22:30 2,500
สด* เสาร์ - อาทิตย์ OP0572 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (สยาม) (น.ร.ไม่เคยเรียนคอร์สกวดเข้มมหิดลฯ) 18:30 22:30 3,500
Online OP1032 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (ทุกสาขา) 18.30 22:30 4,000
PRIVATE OP**39 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง (ทุกสาขา) 18:30 22:30 4,000
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. คอร์สนี้จะไม่มีการสอนเนื้อหา โดยในส่วนเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนสามารถเรียนได้จากคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64
 2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 45 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 3. นักเรียนคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ รอบสอง Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 63

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์ส สอวน. 1-2

(คณิตโอลิมปิกระดับชาติพิชิต สอวน. สพฐ. IJSO สมาคมฯ)

สอวน. 1: Part Algebra  (พหุนาม + สมการพหุนาม) / Part Inequality  (อสมการ) / Part Geometry  (เรขาคณิต + ตรีโกณมิติ)

สอวน. 2:  Part Number Theory  (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) / Part Combinatorics  (วิธีนับ + ความน่าจะเป็น) / Part Functional Equation  (ความสัมพันธ์ + ฟังก์ชัน)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด จันทร์-เสาร์ OP0586 สอวน. 1 (สยาม) 45 54 4,500
Online OP1035 สอวน. 1 45 54 5,400
Online OP1037 สอวน. 2 55 66 5,500
PRIVATE OP**88 สอวน. 1 (ทุกสาขา) 45 54 5,400
PRIVATE OP**90 สอวน. 2 (ทุกสาขา) 55 66 5,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. คอร์สนี้สำหรับนักเรียนม.1 – ม.4 ที่มีความรู้ในคณิตศาสตร์ระดับดีมาก เป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อเข้ารอบถึงระดับโอลิมปิกโดยเฉพาะ สอนทฤษฎีเชิงลึก และเน้นปฏิบัติในการทำโจทย์แข่งขันจริง  นักเรียนควรผ่านคอร์สม.1 – ม.3 เพื่อสร้างพื้นฐานที่แน่นมาก่อน
 2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 3. นักเรียนคอร์สสอวน. พาร์ท 2 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียน update ข้อสอบปี 61 – 62 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 63

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน