คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4

วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package

คอร์สม.2 เทอม 2 + คอร์สม.3 เทอม 1 + คอร์สม.3 เทอม 2 (คณิต + วิทย์) + คอร์ส Advance ตรีโกณม.ต้น

เก็บเนื้อหาม.ต้นให้ครบก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าม.4
สำหรับนักเรียนม.2 เรียนล่วงหน้าเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมฯ + มหิดลฯ + กำเนิดวิทย์ปี 65

Scientist Package COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1051 วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package​ 292.30 351 26,400
PRIVATE OP**01 วิทย์-คณิต Finish ม.ต้น Package​ (ทุกสาขา) 292.30 351 26,400
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 2565 (รอบแรก + รอบสอง)

รอบสดเรียน 24,26-28 ก.ค.64 (เวลา 08.15-18.15น.)
Seen + Unseen + พิสูจน์ + Lab ครบทุก Part เพื่อสอบรอบแรก ต.ค.64 + รอบสอง ม.ค.65

Scientist Package COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (ส.-พ.) OP0596 ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 65 (รอบแรก + รอบสอง) 40 48 3,800
ONLINE/PRIVATE OP1023/OP**97 ตะลุยโจทย์เข้ากำเนิดวิทย์ ปี 6 (รอบแรก + รอบสอง) 40 48 4,800

รายละเอียดคอร์ส

 1. สรุปเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดและตะลุยข้อสอบเก่าครบทุกพ.ศ. update ถึงปี 63 ล่าสุดฉบับจริง 100%
 2. คอร์สนี้จะไม่มีการสอนเนื้อหา โดยในส่วนเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนสามารถเรียนได้จากคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 64
 3. นักเรียนควรลงเรียนล่วงหน้าคอร์ส ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้นควบคู่กับคอร์สนี้ให้จบพร้อมกัน เพื่อเตรียมตัวใช้สอบรอบแรกวันที่ 28 พ.ย. 63 ได้ทัน
 4. ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 5. นักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.กำเนิดวิทย์ รร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้  ถ้าเวลาสะดวกแนะนำให้เรียนได้ทั้งหมดในหลักสูตรการสอบเข้าม.4 เพื่อจะได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียนทั้งคู่จะช่วยให้นักเรียนพร้อมมากกว่า มีความรู้ที่แน่นกว่าเนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริมซึ่งกันและกันได้  แต่ด้วยทั้ง 3 ร.ร.มีเอกลักษณ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกัน  ทางร.ร.จึงแยกเป็น 3 หลักสูตรออกจากกัน เพื่อจะเรียนได้อย่างเจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุดและจับหลักได้ดีกว่า 
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมศึกษา ปี 2565

คณิต+วิทย์ (ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ฉบับจริง 100%)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด* (อาทิตย์) OP0577 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 117 140.30 10,900
ถ่ายทอด *(อาทิตย์) OP0077 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 117 140.30 10,900
Online OP1038 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64-65 117 140.30 12,900
PRIVATE OP**75 กวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 64-65 (ทุกสาขา) 117 140.30 12,900

รอบสดและถ่ายทอดสด : มีนัดเรียนเพิ่ม 6 ครั้ง 12 ส.ค.64(วันแม่), 24 ก.ย.64 (วันมหิดลฯ), 27-28 ก.ย.64

รายละเอียดคอร์ส

 1. สำหรับนักเรียนม.3 หรือนักเรียนม.2 เรียนล่วงหน้าเพื่อไปใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ
 2. เน้นการสรุปเนื้อหาที่ออกสอบ (ถึงระดับ ม.4 และ ม.5, ม.6 บางส่วน) ครบถ้วนทุกประเด็น  และตะลุยคลังข้อสอบเก่า 19 ปีล่าสุดฉบับไม่เปิดเผยด้วยเทคนิคการทำโจทย์ O-plus Tips ที่รวดเร็วและทันเวลา
 3. มีสอบ Pre-Test ข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ คณิต+วิทย์ ฉบับจริง
 4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 6. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านคอร์สม.3 เทอม 1, ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้น  เพื่อให้มีความรู้ระดับม.ต้นครบถ้วนก่อนเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอบ  โดยสามารถลงคอร์สม.3 เทอม 1 และม.3 เทอม 2 ให้จบในช่วงปิดเทอมพ.ย. 63 ก่อนหรือลงคอร์สม.3 เทอม 2 ตอนเปิดเทอมสองธ.ค. 63 ควบคู่กับคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ พร้อมกันได้
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมศึกษา ปี 2565

คณิต+วิทย์ (โจทย์จากสนามสอบที่นำมาออกข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯจริง+ข้อสอบโควตา+Gifted วิทย์+Gifted คณิต)

รอบสดเรียน : 31 ต.ค.64 – 6 ก.พ. 65 (เวลา 13.15-16.15น.)

รายละเอียดคอร์ส

 1. ไฟล์การสอน ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 2. มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมฯ 2563-2564 ฉบับจริง  
 3. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้าเตรียมอุดมฯ จริง
 4. นักเรียนควรผ่านการเรียนคอร์สกวดเข้มเข้าร.ร.เตรียมอุดมฯ มาแล้ว  เพราะเนื้อหาและข้อสอบปีล่าสุดหลายข้อถูกนำมาออกข้อสอบจากโจทย์ในคอร์สกวดเข้มเข้าร.ร.เตรียมอุดมฯ เช่นกัน
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1004 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สมัครผ่านเว็บ) 36 43:30 4,900
PRIVATE OP**85 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (ทุกสาขา) 36 43:30 4,900
สด อาทิตย์ OP0071 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 36 43:30 4,400
ถ่ายทอด *อาทิตย์ OP0072 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้าเตรียมอุดมฯ ปี 65 (สยาม) 36 43:30 4,400
 * รอบสด  งดเรียน 3 ครั้งวันที่ 21 พ.ย. 64 (สอบมหิดลฯ) 19 ธ.ค. 64 (ติวมหิดลฯ รอบสอง) และ 2 ม.ค. 65 (ปีใหม่)   
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ปี 2565

คณิต+วิทย์ (เพื่อสอบรอบแรก พ.ย. 64)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด/ถ่ายทอดสด (เสาร์) OP0591/OP0091 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 65 108 130 10,900
ONLINE/PRIVATE OP1006/OP**93 กวดเข้มเข้ามหิดลฯ ปี 65 (ทุกสาขา) 108 130 12,900

รอบสดและถ่ายทอดสด : งดเรียน 1 ครั้ง วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64

รายละเอียดคอร์ส

 1. สรุปเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดและตะลุยข้อสอบเก่า 17 ปี update ถึงปี 63 ล่าสุด ฉบับจริง 100% + Test ข้อสอบเก็งเข้าร.ร.มหิดลฯปี 64 ล่าสุดตามแนวข้อสอบจริง
 2. นักเรียนควรลงเรียนล่วงหน้าคอร์ส ม.3 เทอม 2 และ Advance ตรีโกณมิติม.ต้นควบคู่กับคอร์สนี้ให้จบพร้อมกัน เพื่อเตรียมตัวใช้สอบรอบแรกวันที่ 22 พ.ย. 63 ได้ทัน
 3. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (รวมพัก 20 นาที)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 4. มีสอบ Post-Test เก็งข้อสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบเข้ามหิดลฯ 63 ฉบับจริง  และมีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
 5. นักเรียนที่สนใจอยากสอบทั้งร.ร.กำเนิดวิทย์ รร.เตรียมอุดมฯ และร.ร.มหิดลฯ หรือยังตัดสินใจไม่ได้  ถ้าเวลาสะดวกแนะนำให้เรียนได้ทั้งหมดในหลักสูตรการสอบเข้าม.4 เพื่อจะได้ไม่เป็นการตัดโอกาสตัวนักเรียนเอง และการเรียนทั้งคู่จะช่วยให้นักเรียนพร้อมมากกว่า มีความรู้ที่แน่นกว่าเนื่องจากเป็นเนื้อหาในระดับม.ต้นเหมือนกัน สามารถใช้เสริมซึ่งกันและกันได้  แต่ด้วยทั้ง 3 ร.ร.มีเอกลักษณ์ในการสอบเข้าที่แตกต่างกัน  ทางร.ร.จึงแยกเป็น 3 หลักสูตรออกจากกัน เพื่อจะเรียนได้อย่างเจาะลึกตรงประเด็น เน้นตรงจุดและจับหลักได้ดีกว่า
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส สอวน. PART 1

(คณิตโอลิมปิกระดับชาติพิชิต สอวน. สพฐ. IJSO สมาคมฯ)

สอวน. 1: Part Algebra  (พหุนาม + สมการพหุนาม) / Part Inequality  (อสมการเรขคณิต) / Part Geometry  (เรขาคณิต + ตรีโกณมิติ)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1035 คอร์ส สอวน. Part 1 (สมัครผ่านเว็บ) 45 54 5,400
PRIVATE OP**88 คอร์ส สอวน. Part 1 (ทุกสาขา) 45 54 5,400
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. คอร์สนี้สำหรับนักเรียนม.1 – ม.4 ที่มีความรู้ในคณิตศาสตร์ระดับดีมาก เป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อเข้ารอบถึงระดับโอลิมปิกโดยเฉพาะ สอนทฤษฎีเชิงลึก และเน้นปฏิบัติในการทำโจทย์แข่งขันจริง  นักเรียนควรผ่านคอร์สม.1 – ม.3 เพื่อสร้างพื้นฐานที่แน่นมาก่อน
 2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์ส สอวน. PART 2

(คณิตโอลิมปิกระดับชาติพิชิต สอวน. สพฐ. IJSO สมาคมฯ)

สอวน. 2:  สรุปเนื้อหาตามหลักสูตรค่ายฝึกอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) / Part Combinatorics  (วิธีนับ + ความน่าจะเป็น) / Part Functional Equation  (ความสัมพันธ์ + ฟังก์ชัน)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1037 สอวน. 2 55 66 5,500
PRIVATE OP**90 สอวน. 2 (ทุกสาขา) 55 66 5,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

 1. คอร์สนี้สำหรับนักเรียนม.1 – ม.4 ที่มีความรู้ในคณิตศาสตร์ระดับดีมาก เป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อเข้ารอบถึงระดับโอลิมปิกโดยเฉพาะ สอนทฤษฎีเชิงลึก และเน้นปฏิบัติในการทำโจทย์แข่งขันจริง  นักเรียนควรผ่านคอร์สม.1 – ม.3 เพื่อสร้างพื้นฐานที่แน่นมาก่อน
 2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 3. นักเรียนคอร์สสอวน. พาร์ท 2 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียน update ข้อสอบปี 61 – 62 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 63

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน