คอร์สเพิ่มเกรด ม.3เทอม1 และ เทอม2

เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสอบเข้า เตรียมอุดม มหิดลวิทย์ กำเนิดวิทย์

คอร์ส ม.3 เทอม 1 พี่โอ๋อัพเดทใหม่ปี64

เพื่อเพิ่มเกรดและเตรีบมสอบเข้า ม.4

เนื้อหาที่เรียน

คณิตศาสตร์:  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง  สถิติ(3) สมการกำลังสองตัวแปรเดียว กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสอง ความคล้าย

วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คลื่น แสง ปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรเรียนก่อนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ (หรือเรียนควบคู่ได้) 2. สำหรับนักเรียน ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้ มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1002 ม.3เทอม1 90 108 9,900
PRIVATE OP**32 ม3เทอม1 90 108 9,900
** กรอกรหัสสาขาสำหรับสมัครแบบPrivateเท่านั้น: [01 ขอนแก่น,, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์ส ม.3เทอม2

- มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: พีระมิดกรวยและทรงกลม วงกลม ความน่าจะเป็น ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
วิทยาศาสตร์: ปฏิกิริยาเคมี วัสดุในชีวิตประจำวัน วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด จันทร์-เสาร์ OP0515 ม.3เทอม2 90 108 8,900
ถ่ายทอดสด จ-ส OP0015 ม3.เทอม2 90 108 8,900
PRIVATE OP**34 ม.3เทอม2 90 108 9,900
ONLINE OP1027 ม.3เทอม2 90 108 9,900
กรอกรหัสสาขาเพื่อสมัครเรียนแบบPrivate : [01 ขอนแก่น,, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

  1. สำหรับนักเรียน ม.3 เรียนเพื่อไปใช้ทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ควรเรียนก่อนคอร์สกวดเข้มเข้าเตรียมอุดมฯ และคอร์สกวดเข้มเข้ามหิดลฯ (หรือเรียนควบคู่ได้)
  2. สำหรับนักเรียน ม.2 โปรแกรม Gifted สามารถลงเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบคณิต+วิทย์ Gifted ที่โรงเรียนได้
  3. มี Test เก็งข้อสอบกลางภาค + ปลายภาค ตามแนวข้อสอบโรงเรียนและข้อสอบแข่งขัน
  4. มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์แบบคะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบจริง
  5. ไฟล์การสอน ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

  1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
  2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
  3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ ถ่ายทอด ไม่กำหนดที่นั่ง
  4. Private สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ทันที