Menu

Gifted ประถม และ สอวน. 1-2

หลักสูตรสอบแข่งขันระดับชาติทั้งค่าย สอวน. , สสวท. และ สพฐ.รอบ 1 - 2 - รอบคัดเลือกพื้นที่ และระดับประเทศ !

คอร์ส Gifted ประถม

คณิตโอลิมปิกระดับชาติ + Gifted Math: 8 ครั้ง

** เพื่อเตรียมสอบแข่งขันระดับชาติทั้ง สสวท. และ สพฐ รอบคัดเลือกพื้นที่ และระดับประเทศ สำหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาตนเองถึงขีดสุด สอนโดยครูโอ๋ตัวแทนประเทศคณิตโอลิมปิก IMO ตัวจริง

o หลักสูตรตามค่ายฝึกอบรม: Algebra Geometry Number Theory Combinatorics
o สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบแข่งขันระดับชาติ ทั้งสสวท. สพฐ.รอบคัดเลือกพื้นที่ และระดับประเทศ
o มี Post-Test ด้วยข้อสอบฉบับจริง เพื่อวัดศักยภาพความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนสอบแข่งขันจริง
o ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1014 Gifted ประถม 40 48 5,000
PRIVATE OP**08 Gifted ประถม (ทุกสาขา) 40 48 5,000
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

Note: ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้

คอร์ส สอวน. 1-2

(คณิตโอลิมปิกระดับชาติพิชิต สอวน. สพฐ. IJSO สมาคมฯ)

สอวน. 1: Part Algebra  (พหุนาม + สมการพหุนาม) / Part Inequality  (อสมการ) / Part Geometry  (เรขาคณิต + ตรีโกณมิติ)

สอวน. 2:  Part Number Theory  (ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น) / Part Combinatorics  (วิธีนับ + ความน่าจะเป็น) / Part Functional Equation  (ความสัมพันธ์ + ฟังก์ชัน)

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด จันทร์-เสาร์ OP0586 สอวน. 1 (สยาม) 45 54 4,500
Online OP1035 สอวน. 1 45 54 5,400
Online OP1037 สอวน. 2 55 66 5,500
PRIVATE OP**88 สอวน. 1 (ทุกสาขา) 45 54 5,400
PRIVATE OP**90 สอวน. 2 (ทุกสาขา) 55 66 5,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

รายละเอียดคอร์ส

  1. คอร์สนี้สำหรับนักเรียนม.1 – ม.4 ที่มีความรู้ในคณิตศาสตร์ระดับดีมาก เป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อเข้ารอบถึงระดับโอลิมปิกโดยเฉพาะ สอนทฤษฎีเชิงลึก และเน้นปฏิบัติในการทำโจทย์แข่งขันจริง  นักเรียนควรผ่านคอร์สม.1 – ม.3 เพื่อสร้างพื้นฐานที่แน่นมาก่อน
  2. ไฟล์การสอน ครั้งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที (ไม่มีพัก)  แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
  3. นักเรียนคอร์สสอวน. พาร์ท 2 Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียน update ข้อสอบปี 61 – 62 ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 63

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

  1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
  2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
  3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
  4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน