คอร์สประถมและเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง เช่น สาธิตจุฬา สาธิตปทุม สามเสน บดินทร สตรีวิทย์

Gifted Package คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 1 และพาร์ท 2

 • ครบทุกคอร์สเพื่อสอบเข้าม.1 ทุกโปรแกรม
 • สำหรับนักเรียนป.6 เตรียมสอบเข้าม.1 ปี 64 หรือนักเรียนป.5 เตรียมสอบเข้าม.1 ปี 65
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1042 Gifted Package เข้า ม.1 166 199.30 17,800
PRIVATE OP**00 Gifted Package เข้า ม.1 166 199.30 17,800
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

คอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 (ออนไลน์สมัครผ่านApp O-PLUS School ราคาเท่ากับPrivate จัดส่งหนังสือถึงบ้าน)

คณิต+วิทย์ (ข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง 100%) 90 ชั่วโมง

 • สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ เน้นข้อสอบฝึกประสบการณ์อัปเดทถึงปีที่แล้วล่าสุด
 • สรุปเนื้อหาเชิงลึกสำหรับน้องๆ ป.5 ป.6 ใช้เตรียมความรู้และปูพื้นฐานที่จำเป็นก่อนสอบจริง
 • มีสอบ Post-Test ตามแนวข้อสอบเข้า ม.1 ฉบับจริง มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนเต็มควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้า ม.1 จริง

ติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 1 (12 ครั้ง)

รอบสดเรียน 02 ต.ค.64 – 13 ต.ค.64 (เวลา 08.15 – 12.45น.)

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: มุมและเส้นขนาน พื้นที่รูปเรขาคณิต พื้นที่ผิวและปริมาตร การนำเสนอข้อมูล
วิทยาศาสตร์: ร่างกายของเรา อาณาจักรสัตว์ เซลล์และอาณาจักรพืช ระบบนิเวศ

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (จ.-ส.) OP0507 ติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 1 45 54 5,400
ONLINE/PRIVATE OP1015/OP**03 ติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 1 (ทุกสาขา) 45 54 6,500

ติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 2 (13 ครั้ง)

รอบสดเรียน 14 ต.ค.64 – 25 ต.ค.64 (เวลา 08.15 – 12.45น.)

เนื้อหาที่เรียน
คณิตศาสตร์: โจทย์ปัญหาสมการ ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม
วิทยาศาสตร์: ธรณีภาคของโลก บรรยากาศ ระบบสุริยะ พลังงานและคลื่น สสารและการเปลี่ยนแปลง สารชีวิโมเลกุล

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
สด (จ.-ส.) OP0570 ติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 2 45 54 5,400
ONLINE/PRIVATE OP1016/OP**04 ติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 พาร์ท 2 (ทุกสาขา) 45 54 6,500
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

Note: ไฟล์การสอนคณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (มีพัก 20 นาที) แต่ นร. สามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้

คอร์ส Gifted ประถม

คณิตโอลิมปิกระดับชาติ + Gifted Math: 8 ครั้ง

** เพื่อเตรียมสอบแข่งขันระดับชาติทั้ง สสวท. และ สพฐ รอบคัดเลือกพื้นที่ และระดับประเทศ สำหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาตนเองถึงขีดสุด สอนโดยครูโอ๋ตัวแทนประเทศคณิตโอลิมปิก IMO ตัวจริง

o หลักสูตรตามค่ายฝึกอบรม: Algebra Geometry Number Theory Combinatorics
o สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบแข่งขันระดับชาติ ทั้งสสวท. สพฐ.รอบคัดเลือกพื้นที่ และระดับประเทศ
o มี Post-Test ด้วยข้อสอบฉบับจริง เพื่อวัดศักยภาพความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนสอบแข่งขันจริง
o ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้

TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
Online OP1014 Gifted ประถม 40 48 5,000
PRIVATE OP**08 Gifted ประถม (ทุกสาขา) 40 48 5,000
** กรอกรหัสสาขา: [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่]

Note: ไฟล์การสอน ครั้งละ 5 ชั่วโมง (รวมพัก 20 นาที) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน

คอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1

รอบสดเรียน 6 พ.ย. 64 - 5 ก.พ. 65 (เวลา 13.15 - 16.15น.) (สำหรับนักเรียน ป.5 สอบเข้า ม.1: 12 ครั้ง)

คณิต+วิทย์ โจทย์เก็งจากสนามสอบที่เคยนำมาออกข้อสอบเข้า ม.1 จริง

 • ตะลุยโจทย์เก็งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบจริงโรงเรียนชั้นนำปี 63 ล่าสุด
 • มีสอบ Test เก็งคณิตเข้าม.1 (โปรแกรมปกติ) + Test เก็งคณิตเข้าม.1 (Gifted) + Test เก็งวิทย์เข้าม.1 (โปรแกรมปกติ) + Test เก็งวิทย์เข้าม.1 (Gifted) ตามแนวข้อสอบเข้าม.1 ฉบับจริง 
 • มีการจัดลำดับเปรียบเทียบทุกสาขา และวิเคราะห์คะแนนดิบควบคู่กับ T-score เหมือนสนามสอบเข้าม.1 จริง
 • ไฟล์การสอนคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกได้
 • นักเรียน Online และ Private สามารถดูไฟล์เรียนปี 63 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 63
TYPE COURSE REF.1 คอร์ส ชั่วโมง ชั่วโมง+20% ฟรี ค่าเรียน
OP0529 สด (วันเสาร์) ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 (สยาม) 36 43.30 4,200
OP1003 Online ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 36 43.30 4,800
PRIVATE OP**06 ตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 (ทุกสาขา) 36 43.30 4,800
** กรอกรหัสสาขา:  [01 ขอนแก่น, 02 นครราชสีมา, 03 วงเวียนใหญ่, 04 งามวงศ์วาน, 05 สยาม, 06 ขลบุรี, 07 สุราษฎร์ธานี, 08 หาดใหญ่

****รอบสด งดเรียน 2 ครั้งวันที่ 25 ธ.ค. 64 (สอบกลางภาค) และ 1 ม.ค. 65 (ปีใหม่)

Note: 

 1.  ไฟล์การสอน คณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ไม่มีพัก) แต่นักเรียนสามารถแบ่งตามความสะดวกในรอบ Private ได้
 2. นักเรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 แล้วก่อนสมัครคอร์สนี้ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านการเรียนคอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ม.1 มาก่อนจะเรียนตามไม่ทัน เข้าใจเนื้อหาได้ไม่ละเอียดครบถ้วน และไปช้า เพราะไม่ได้ปรับพื้นความรู้ก่อน ซึ่งคอร์สนี้จะสอนเร็ว ลัด เน้นทำโจทย์แข่งกับเวลาด้วยแบบทดสอบเข้า ม.1 เสมือนจริง วิชาคณิต + วิทย์และคณิต Gifted + วิทย์ Gifted หากนักเรียนไม่ได้เรียนคอร์สติวเข้ม พิชิตข้อสอบเข้า ม.1 มาก่อน สามารถลงคอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 รอบ Private ควบคู่กับคอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1 ได้เช่นกัน
 3. เนื่องจากข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ร.ร.สาธิตฯปทุมวัน, ร.ร.สวนกุหลาบฯ และ ร.ร.ชื่อดังอื่นๆโดยเฉพาะข้อสอบโปรแกรม Gifted จะมีเนื้อหาเกินไปถึงระดับ ม.1 และ ม.2-ม.3 บางส่วน ดังนั้นนักเรียนควรต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยแนะนำให้ลงเรียนคอร์ส ล่วงหน้า ม.1 เทอม 1 และ ม.1 เทอม 2 ด้วยเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทุกแนว จะทำให้มีพื้นฐานที่ดีก่อนมาเรียนคอร์สติวเข้มพิชิตข้อสอบ ม.1 และคอร์สตะลุยโจทย์ 1,000 ข้อเข้า ม.1

หมายเหตุ : ทุกคอร์ส

 1.  วันรับหนังสือและทำบัตรนักเรียน ทุกคอร์ส: ก่อนเปิดคอร์สเรียน 7 วัน นำหลักฐานการชำระค่าเรียน บัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 ใบมายื่นที่โรงเรียน (ถ้ามาในวันเปิดเรียนจะทำให้นักเรียนขึ้นเรียนช้าและไม่สะดวก)
 2. การเรียนทุกรอบอาจมีเลิกเลทได้ประมาณ 5-20 นาที
 3. รอบสอนสดระบุที่นั่งตามลำดับการโอนเงิน รอบ DVD ไม่กำหนดที่นั่ง
 4. Private เริ่มจองเวลาได้หลังโอนเงิน 1 วัน