ขั้นตอนการจองเวลาเรียน Private​

น้องๆสามารถ ดูขั้นตอนการจองเวลาเรียน Private / วิธีใช้งานและเข้าเรียน Private / การดูคะแนนสอบ ส่วนตัว หรือกรณีลืม Password /เปลี่ยน Password สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆด้านล่างนี้ หรือ ดาวน์โหลดคู่มือเข้าสู่ระบบไพรเวทด้วยตัวเองไปดูได้ที่นี่

ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู่ www.oplus-school.com คลิก “จอง Private” เพื่อเข้าสู่การจองเวลาเรียน

ขั้นตอนที่ 2

ใส่ Username และ Password โดยดูจากบัตรนักเรียน คลิก “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 3

ต้องเปลี่ยน Password ใหม่!! และใช้ Password ใหม่ในการ Login เข้าระบบในครั้งต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

คลิก “จองเวลาเรียน” > “รอบ” (คอร์สที่ต้องการจอง) > “จองเวลาเรียนเพิ่ม”

ขั้นตอนที่ 5

คลิก “เลือกสาขาอื่น” > “วันที่จอง” ตามต้องการ

  • กำหนดช่วงเวลาเรียนที่ต้องการเรียนได้เลย
  • สามารถเลือกหลายช่วงเวลาในวันเดียวแต่ละช่องมีเวลา 30 นาที แล้วกด Save ครั้งเดียว
  • จองเวลาหลายวันติดต่อกัน และหลายช่วงเวลาแล้วกด Save ครั้งเดียวกันได้ไม่เกิน 7 วัน
    (คอร์ส Private มีอายุการเรียน 1 ปี นับตั้งแต่วันโอนค่าเล่าเรียนทางธนาคาร)
  • ระบบ Private สามารถเลือกสาขาที่สะดวกเรียนได้
  • ชดเชยของรอบ DVD ไม่สามารถเลือกสาขาได้
  • สาขาสยามสแควร์ ซ.5 และสาขา Space 16(อาคารวิทยกิตติ์) นักเรียนต้องจองแยกกันคนละรหัส

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบเวลาที่จองแล้ว คลิก “ดูเวลาที่จองแล้ว” เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเวลาจอง คลิก “ยกเลิก” โดยสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ก่อนเวลาเรียน 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

ขั้นตอนที่ 7

การตรวจสอบเวลาที่จองทั้งหมด คลิด “ปฏิทินเวลาเรียน”

ขั้นตอนที่ 8

การดูเวลาเปิดแผ่นทั้งหมดที่ผ่านมา คลิก “ดูเวลาเรียนเปิดแผ่น”

หากไม่สะดวก ต้องการ จองเวลา/แก้ไข/ยกเลิก สามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเวลาทำการของโรงเรียน โดยแจ้ง “เลขที่นักเรียน” ของตนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจองเวลาเรียน